Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-post, ort. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hålla kontakt med dig eller t.ex. visa er lokalgrupp på våran hemsida.

Vi har fått dina uppgifter från dig via vår kontaktformulär eller andra kommunikationskanaler som t.ex. e-post. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas till du begär radering. Vi kommer ber regelbunden om en aktualisering av uppgifterna. Uppgifterna kommer att raderas när uppdateringen uteblir.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte utanför Parents For Future nätverket men undantagsvis kan vi även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via info@parents4future.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@parents4future.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.