Parents For Future

 

Parents For Future Stockholm

I land efter land höjer de unga sina röster för rätten att leva i en värld med ett stabilt klimat utan hotande klimatförändringar. Greta Thunbergs initiativ till #climatestrike #FridaysForFuture sprids som en löpeld över världen.

Tiotusentals barn och ungdomar har inspirerats av Greta till att manifestera under parollerna #SchoolStrike4Future och #FridaysForFuture. På sociala medier hyllas Gretas kamp av miljontals människor och stöttas av ledande klimatforskare och en växande opinion.

Parents For Future i Sverige står bakom de unga och deras kamp för en hållbar framtid.
Kunskapen om hur mänsklig påverkan har förändrat klimatet har länge varit känd. Trots forskarnas varningar och att mängder av vetenskapliga rapporter har publicerats och antagits av FN’s klimatpanel och att Parisavtalet har ingåtts har inte tillräckliga åtgärder vidtagits.

Därför strejkar och protesterar de unga.

Vi inom Parents For Future har ett särskilt ansvar att stötta våra barn och ungdomar i deras kamp för att stoppa klimatkrisen.

Vi vuxna har inte heller någon moralisk rätt att förbjuda ungdomarna att visa sitt missnöje genom att strejka från skolan.
Som förälder är det den naturliga instinkten att skydda sitt barn mot allt ont, nu och i framtiden. Klimatkrisen kommer att göra det svårare för oss föräldrar att kunna skydda vår familj.
Men vi kan göra mycket för att ge barn och kommande generationer bästa möjliga chanser genom att

  • Stötta de ungdomar som modigt kliver fram och tar striden för ett hållbar klimat.
  • Påverka politiker, företag och beslutsfattare så att en en stark opinion för klimatomställning skapas.
  • Självklart leva så klimatvänligt som var och en har möjlighet till.

Vi ställer oss bakom Fridays For Future och för våra barns kamp för en dräglig framtid.

Klimatkrisen är vuxnas ansvar.
Därför är det dags att vi Föräldrar nu går in och stöttar.


Vi är en partipolitiskt obunden gräsrotsrörelse - klimatet är en opolitisk fråga som handlar om vår överlevnad. Alla som identifierar sig med ovan ställningstaganden uppmanas att vara med och bidra. Gruppen Parents for future Sverige är öppen för alla vuxna - oavsett om de har barn eller inte. Rasism, sexism, främlingsfientlighet och diskriminering i någon form har ingen plats hos oss.